FAQ - Otázky a odpovědi


FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Mají fólie na okna nějaký význam?

Skla drtivé většiny stávajících oken budov a dalších objektů představují díky špatným vlastnostem skla (tvrdost, křehkost a nízké izolační schopnosti) velké riziko pro zdraví a životy obyvatel a nemalé finanční ztráty při vytápění objektu, kdy nehospodárně uniká teplo skly oken.

Z našeho pohledu by veškerá "klasická skla" měla být chráněna fólií a to jak z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví, tak i pro zlepšení izolačních vlastností skel oken.

2. Mám okna bytu orientovaná na jižní stranu. V letních měsících mám v bytě nesnesitelné horko. Rozhoduji se mezi žaluziemi a fóliemi. Můžete mi poradit, které řešení je účinnější?

Odpověď je velice prostá. Co se týče skel oken je především nutno zabránit skleníkovému efektu. Zábrana až za sklem (kdy je energie přenesena sklem do objektu) je prakticky (z hlediska teplotních zisků) neúčinná. Žaluzie se udávají jako stínící technika. To znamená, že jsou vhodné všude tam, kde chcete regulovat v místnosti světlo - tma (pocitově pak se nám v tmavé místnosti jeví skutečná teplota subjektivně jako nižší).

Protisluneční účinky, tzn. likvidace solární energie je však minimální. Jinou kapitolou jsou však žaluzie předokenní ( v jižních zemích jsou hojně využívány) které mají skutečně schopnost skleníkovému efektu zabránit. Protisluneční fólie se instalují dvěma způsoby. Buď na vnější sklo zevnitř (výrazné snížení průniku do meziskelního prostoru a dále do vnitřního skla), nebo fólie externí které odráží a likvidují naprostou většinu sluneční energie ještě před prostupem do skel.

Toto řešení představuje: vysokou účinnost, bez nároků na ovládání, údržbu a opravy a vzhledem k pořizovací ceně ho považujeme za nejoptimálnější.

3. Za jak dlouho jste schopni od objednávky uskutečnit instalaci fólií?

Prakticky okamžitě a to po celém území naší republiky, neboť disponujeme celou řadou zkušených instalačních firem kterým zajišťujeme nejenom materiál, ale i technické poradenství, včetně seznamování s nejnovějšími směry v našem oboru. Tím je zaručena kvalita dodávek a instalací fólií na sklo.

4. Lze fólie na okna instalovat též na plexisklo?

Fólie na sklo jsou určeny pro instalace na sklo. Nejsou tedy vhodné pro instalace na tzv. "umělá skla" (plexisklo, polykarbonát apod.). Na těchto materiálech se vytvářejí pod fóliemi bublinky z plynů, které tyto materiály vylučují, což má za následek nedokonalý estetický vzhled. Mimoto výrobce nedává pro tyto aplikace žádnou záruku.

5. Vaše firma nám instalovala bezpečnostní fólie SMC AX. Druhý den po instalaci však fólie vypadala, jako by byla polita mlékem. Je to chyba fólie, nebo instalace?

Jedná se o jev zcela běžný. Mlhovina, která se tvoří z vodního roztoku používaného při instalaci fólií reaguje s lepem fólie a tím vzniká mléčně bílá až našedlá mlhovina. Tato mlhovina během vysychání a zrání fólie postupně zmizí. Dokonalé vytvrzení je ukončeno cca.  po 60 - 120 dnech od instalace při teplotách + 25° Celsia. V zimních měsících se tato doba adekvátně prodlužuje.

6. Mám obavy, že až budu okna umývat, fólie se poškrábe. Mám pravdu?

Všechny námi dodávané fólie jsou vybaveny proti-otěrovou vrstvou. Po úplném vyschnutí (cca. za 60 - 120 dnů od ukončení instalace) se fólie omývá zcela běžnými způsoby jako sklo bez fólie. Z mytí jsou vyloučeny chemické agresivní látky: ředidla, rozpouštědla a kyseliny. Dále se nesmí sklo opatřené fólií mýt za použití drátěnek, písků, šroubováků apod., tedy nepřiměřeně ostrými a tvrdými předměty a nástroji.

7. Chtěla bych si na okna bytu nechat nainstalovat bezpečnostní fólii. Slyšela jsem, že tato fólie zachytí UV záření. Nebude to vadit rostlinám?

V žádném případě. Naše fólie SX je vybavena účinnými UV filtry, přitom však je čirá (tzn., že úbytek světla je minimální). Rostliny chráněné UV filtrem rostou zcela normálním způsobem. Pouze musíte být opatrná na to, že tyto "skleníkové květiny" jsou poněkud choulostivé a proto je nemůžete náhle na delší dobu umístit na přímé slunce, neboť by mohlo dojít k jejich ujmě (spálení).

Bezpečnostní a ochranné fólie

1. Mám malé dítě a strach z toho, aby se nezranilo, kdyby se rozbilo okno. Jak mi mohou Vaše fólie pomoci?

Velice doporučujeme použití ochranných fólií na sklo, jako jedinečné ochrany zdraví a života dětí před střepy z rozbitého skla. Tloušťka ochranných fólií je dle typu 0,1 - 0,2 mm. V případě úmyslného, či neúmyslného napadení skleněné plochy opatřeného ochrannou fólií nedochází k roztříštění skla a vypadávání ostrých střepů, které mohou být příčinou pořezání dítěte.

Dle našeho názoru představuje každé "klasické sklo" jisté nebezpečí pro zdraví a život. Proto doporučujeme tyto skla vybavit buď bezpečnostní fólií (viz dále), nebo alespoň fólií ochrannou. Zejména se jedná o zimní zahrady, okna bytů, střešní okna, vnitřní dveře, jakož i sportovní haly, tělocvičny, školy, družiny, školky jesle, nemocnice apod. V posledních letech vnímáme zvýšený zájem o instalace ochranných fólií na střešní okna. Jsme přesvědčeni o tom, že ochranné fólie by měly být nezbytnou součástí vybavení všech skel, zejména těch které mohou způsobit újmu na zdraví a životech.

.

2. Chtěla bych si nechat nainstalovat ochranné fólie na průchozí skleněné dveře do našeho bytu. Zároveň bych však chtěla, aby se sklo ve dveřích částečně zneprůhlednilo. Máte takové fólie?

Ochranné fólie jsou buď čiré, nebo barvené (stříbro, bronz apod.) s výrazným zrcadlovým efektem. V případě nutnosti je možno i kombinovat čirou ochrannou fólii s jakoukoli barvenou, nebo i privátní (efekt pískovaného skla).

Pevně věříme, že máme k dispozici tak rozsáhlou nabídku fólií různých odstínů a stupňů tmavosti, že jsme schopni uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Podmínkou však je, aby sklo bylo hladké.

3. Co se stane, když je sklo s nainstalovanou ochrannou fólií napadeno?

Tato fólie nebyla v České republice testována na žádný stupeň odolnosti (testujeme pouze fólii bezpečnostní viz. níže), proto vycházíme z údajů výrobce. Ten uvádí pevnost ochranné fólie SC-4 v tahu 150 - 170 N/cm. V případě napadení skla opatřeného touto fólií sklo sice popraská, ale tvoří s fólií kompaktní celek, čímž zamezí vypadnutí ostrých střepů a tím i následnému pořezání.

4. Jaké další funkce má ochranná fólie?

Mimo své hlavní funkce, kterou je ochrana proti pořezání, mají ochranné fólie ještě další funkce. V prvé řadě je to ochrana před UV zářením. Ochranná fólie zachytí 96% škodlivého UV záření v oblasti 360 nm (viz osvědčení Státního zdravotního ústavu). Tím zvyšují ochranu před tímto zářením a v praxi tím prodlužují životnost vybavení interiéru (snižují tzv. "šisování"). Dále při použití barvené ochranné fólie můžeme docílit kýženého estetického efektu.

5. Mám okna a balkónové dveře v přízemí domu. Můžete mi doporučit Vaše bezpečnostní fólie?

Použití bezpečnostní fólie Vám můžeme vřele doporučit. Bezpečnostní fólie jsou na skle neviditelné. To má za následek nejenom nerušení estetického vjemu např. mříží apod., ale navíc z tohoto důvodu nelákají zloděje. Velice důležitý je pro zloděje i moment překvapení z toho, že narazil na neočekávanou překážku. Tato okolnost ho buď zcela odradí, nebo přinejmenším dostatečně dlouho zdrží.

6. Dá se sklo s bezpečnostní fólií vůbec rozbít, jakou silou a za jak dlouho?

Zkoušky, kterým je vystaveno sklo s bezpečnostní fólií jsou opravdu náročné. Zkoušky vycházejí z Evropského standardu normy DIN - EN 356 E. Na sklo (rozměr dle normy 800 x 900 mm.) opatřené fólií (v našem případě se jedná o sklo síly 3 mm.) se vrhá z výšky ocelová koule o průměru 10 cm., váhy 4,1 kg a to doprostřed do tří bodů rovnostranného trojúhelníku jehož strana je 140 mm.

Jedná se tedy o tři údery výše uvedenou koulí, pokaždé do jednoho z bodů. Stupeň mechanické odolnosti P-1 znamená že koule se vrhá kolmo na sklo z výše 1,5 m. Stupeň P - 2 představuje pád koule z výšky 3 m. Ani při jednom hodu nesmí koule propadnout sklem opatřeným fólií. Z výše uvedeného popisu je zřejmé o jak náročnou zkoušku pro stupeň odolnosti P - 2 se jedná. Nemůžeme však v žádném případě zaručit, že nikdo nikdy nemůže naši bezpečnostní fólii překonat.

7. Slyšel jsem, že když se nenainstaluje bezpečnostní fólie pod rám okna, že ji pak lze i s celým sklem vymáčknout. Je to pravda?

Tato záležitost se musí posuzovat dle konkrétního případu. Tam kde je možnost instalovat fólii pod lišty, je to jistě vhodnější způsob. Ale existují případy kdy to prostě není z mnoha důvodů možné. Přesto jsme přesvědčeni, že bezpečnostní fólie, kterou nelze nainstalovat pod lišty je dostatečně odolná. Neumíme si představit, že by okno vypadlo po celém obvodě. Další věcí je to, že máme zkoušku pro sklo s fólií.

Abychom mohli říci, jak bude sklo opatřené fólií odolné v rámu, museli bychom zkoušky provádět na celém systému, tzn. zkoušet dle normy celé okno (o rozměru, který předepisuje norma) a to se domníváme, že rozdíl zda pod rámy, nebo nikoli není pro odolnost skla s bezpečnostní fólií zásadní.

8. Jaké dáváte záruky a jaká je životnost bezpečnostní fólie?

Záruku na bezpečnostní fólii udává výrobce po dobu pěti let. Záruka se vztahuje na případné odlepení, pokroucení, nebo změnu barevnosti. Výrobce ani dodavatel však v žádném případě neručí za to, že při použití větší síly, než odpovídá normě DIN EM 356 E (Evropská norma určující stupeň mechanické odolnosti), nelze tuto fólii překonat a z toho důvodu hmotně neodpovídá za zcizený majetek (nenahrazuje pojišťovací společnost). Životnost fólie je zhruba 3x vyšší, než je udávána záruka výrobcem.

9. Mám v bytě tzv. bezpečnostní skla (Konex). Mají v tomto případě bezpečnostní fólie ještě nějaký smysl?

Smysl v každém případě mají. Konex má složení sklo, fólie, sklo, takže při rozbití skla může dojít k poranění odletujícími střepy z vnitřního skla. Bezpečnostní fólie se instalují na vnější stranu vnitřního skla. Tím maximálně eliminují možnost poranění odletujícími střepy.

Protisluneční fólie

1. Potřebuji nainstalovat zrcadlové fólie tak, aby nebylo vidět okny dovnitř (kanceláře, bytu..), ale abych já viděl ven. Může fólie tento účel plnit?

Ano může, ale pouze během dne, kdy je venku větší intenzita osvětlení než uvnitř domu. Večer, kdy je venku tma a uvnitř se rozsvítí, je efekt přesně opačný, neboť fólie zrcadlí na tu stranu odkud dopadá větší intenzita světla. Večer je tedy nutno situaci řešit závěsy, žaluziemi apod. Nezapomeňte na to, že lidské oko vidí ze tmy do světla, naproti tomu ze světla do tmy zpravidla nevidí.

2. Může fólie zabezpečit neprůhlednost, ale přitom propouštět světlo?

Ano, oboustrannou neprůhlednost zabezpečí bílá matová fólie, která esteticky nahrazuje pískované sklo. Přitom propouští 47% světla. Používá se zejména v bankách, nemocnicích, v privátech, především na okna sociálního zařízení, schodiště apod.

3. U protislunečních fólií udáváte prostupy světla 40% a u některých typů dokonce i 20%. Připadá mi to moc tmavé. Nebude pak při aplikaci takové fólie v místnosti tma?

Prostup světla udávaný u fólií na okna je měřen přístroji v %. Při výzkumech bylo zjištěno (na vzorku 10.000 respondentů v USA), že lidské oko vnímá, na rozdíl od přístrojů, prostup světla odlišně. Čiré sklo síly 6 mm propouští cca. 88% přirozeného světla. Sklo opatřené v celé ploše fólií o prostupu světla 50% je na hranici očního vnímání, tzn. že si pozorovatel není jist, zda se jedná o sklo čiré, či s fólií. Fólie se světelnou propustností méně než 50%, v našem případě 40%, pak pozorovatel již pozná zcela jistě. U vybraného vzorku lidí pak většina pozorovatelů uváděla sklo s fólií o prostupu světla 17% jako zatemňující fólii o propustnosti 50%. Světlo, které dopadá na fólii je touto fólií rozptylováno rovnoměrně po celé místnosti, takže celkový útlum světla není pro lidské oko tak významný.

4. Máme prosklenou zimní zahradu a v létě je v ní příšerné horko. Jaké nejúčinnější typy protislunečních fólií byste nám mohli doporučit?

Především je nutno zjistit jaký typ prosklení ve Vaší zimní zahradě máte. Pokud máte prosklení jednoduché, pak doporučujeme fólii interní a v závislosti na potřebě prostupu světla volit potřebný typ vhodné barvy (pokovení) a co možná nejvyšší stupeň reflexe, který zabezpečí co největší odraz sluneční energie. Máte-li dvojitá skla ( tzv. ditermická skla) pak doporučujeme použít výlučně folii externí.

5. Jaký je trend ve vývoji a v instalacích protislunečních fólií?

Trend je v zásadě v zásadě zřejmý. Čím dále tím více budou prosazovat světlé proti-sluneční fólie s velkou reflexí (odrazivostí) a malou absorpcí (pohltivostí). Čím dále tím více se budou prosazovat fólie hodně světlé, téměř čiré při vysokém energetickém výkonu.

6. Protisluneční fólie jsou vybaveny UV filtrem. Nebude to vadit květinám?

Podle našich znalostí a zkušeností se květinám za fóliemi s UV filtrem daří dobře. Pouze je nutné si uvědomit, že rostliny které "rostou" za UV filtrem se pak nesmějí náhle přemístit na přímé ostré slunce, které by je mohlo doslova "spálit".

Tepelně izolační fólie

1. Na oknech se mi sráží vlhkost a skla jsou stále orosená. Můžete tento jev odstranit?

Tento jev souvisí s tzv. rosným bodem. Po aplikaci naší fólie se v každém případě zvýší teplota na povrchu skla. To může buď uvedený negativní jev zcela odstranit, nebo jej alespoň významně snížit. Dokonalé odstranění tohoto jevu však souvisí ještě s dalšími faktory, a proto doporučujeme nainstalovat fólii zkušebně a vyzkoušet ji v tom kterém konkrétním případě v praxi.

Privátní a dekorativní fólie

1. Zajímalo by mne, zda existují fólie, které se dají instalovat na sklo koupelny, aby nebylo dovnitř z venku vidět, ale aby byl zachován prostup světla ve dne. Máte takové fólie?

Tento problém nejlépe vyřeší tzv. privátní typy fólií. Nejčastěji používaná je matová bílá (obdoba pískovaného skla), fólie která zabezpečí oboustrannou neprůhlednost při snížení prostupu světla o 47%.